100-LECIE PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

W Filharmonii Kaszubskiej odbyły się obchody z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia.

W trakcie wydarzenia zasłużeni pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy na co dzień współpracują z urzędem oraz członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy odebrali okolicznościowe gratulacje i statuetki. Prezes Izby w imieniu naszej organizacji, również odebrał taką statuetkę. W uroczystości uczestniczyli także Wiceprezesi naszej Izby – Dariusz Schmidtke i Paweł Kwidziński, oraz członek Izby Zbigniew Kwidziński.

Dokładnie sto lat temu, 27 stycznia 1919 r., Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opiece nad wychodźcami” powołujący do życia Publiczne Służby Zatrudnienia.
Jak zaznaczyła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius podczas wystąpienia – na przestrzeni tych lat rozwój służb zatrudnienia w Polsce dokonywał się zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy i sytuacją gospodarczą w kraju. Obecnie priorytetem podmiotów realizujących zadania z zakresu promocji zatrudnienia, w tym urzędów pracy, jest wykorzystanie różnych instrumentów w celu ograniczenia bezrobocia. Ich misją jest udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy, świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i szkoleń, wspieranie pracodawców i przedsiębiorców, a także młodych ludzi startujących na rynku pracy.

Najnowsze informacje: