GDAŃSKA GIEŁDA ZBOŻA

Organizatorzy odbywającej się corocznie Gdańskiej Giełdy Zboża zaprosili Prezesa Izby do uczestnictwa w merytorycznej części spotkania, które odbyło się w Sopocie.

Tematyka seminarium obejmowała m.in.: wpływ tegorocznej pogody na zbiory zbóż w Polsce, zakres wojny handlowej USA-Chiny w odniesieniu do produktów rolnych, zapowiadane zmiany w ustawodawstwie dotyczącym wykorzystywania GMO. Wszystkie wskazane wyżej zagadnienia mają bezpośredni wpływ na sytuację zlokalizowanych na
terenie powiatów wejherowskiego i puckiego: producentów zbóż, firm transportowych i spedycyjnych, firm paszowych oraz firm usługowych działających współpracujących z portem w Gdyni -obecnie największym polskim portem w zakresie ładunków rolnych.


Zdjęcie: Prezes Izby w towarzystwie p. Zbigniewa Ohlera, pomysłodawcy organizacji corocznej Gdańskiej Giełdy Zboża

Najnowsze informacje: