25-LECIE SŁUPSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO – HANDLOWEJ

W piątek, 19 października, członkowie zarządu Izby pp. Marek Kwiatkowski i Leszek Glaza wzięli udział w obchodach rocznicy 25-lecia utworzenia Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W uroczystościach, które odbyły się w Filharmonii w Słupsku, wziął udział m.in. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej p. Andrzej Arendarski. Przedstawiciele Izby NORDA wręczyli kierownictwu Słupskiej Izby okolicznościową, grawerowaną plakietę zawierającą życzenia od wszystkich członków naszej Izby.

Najnowsze informacje: