85 LAT ISTNIENIA ZUS

5 grudnia w Gdańsku odbyła się uroczystość z okazji 85-lecia istnienia ZUS. Z ramienia Izby NORDA w uroczystości uczestniczył Prezes Marek Kwiatkowski.Podczas obchodów  zaprezentowano kilka wykładów m.in. na temat sytuacji demograficznej Polski. Kolejny raz potwierdzono wyjątkową sytuację województwa pomorskiego, które ma najwyższy procentowy przyrost naturalny w Polsce a przyrost liczby ludności ustępuje jedynie Mazowszu ze względu na wysoką migrację ludności do stolicy. Negatywnie na tle województwa wybija się gmina Hel, gdzie spadek ludności jest najwyższy ze wszystkich gmin w Polsce. Niepojące są dane dotyczące prognozowanej sytuacji w Polsce za 30 lat, kiedy liczba pracujących wobec emerytów osiągnie poziom zagrażający uzyskiwaniu przyzwoitych emerytur.

Najnowsze informacje: