CO KAZDY PRZEDSIĘBIORCA POWINIEN WIEDZIEĆ O RODO

Ochrona danych osobowych w świetle nadchodzących zmian. Z zadowoleniem przyjęliśmy liczną obecność właścicieli i pracowników firm członkowskich na  szkoleniu dotyczącym RODO a zorganizowanym przez Izbę we współpracy z Bankiem Citi Handlowy.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to nowe unijne prawo, które w zupełnie inny, niż dotychczas, sposób definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w firmach i urzędach. Trzeba je wdrożyć do 25 maja 2018 roku.

Kogo dotyczy RODO
Przepisy obejmują wszystkie podmioty, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Nadchodzące zmiany będą dotyczyły zarówno firm, jak i administracji. Co ważne – RODO będą musiały wdrożyć wszystkie organy administracji publicznej! Do tej pory nie było takiego obowiązku. Teraz zarówno te duże firmy, czy urzędy, jak i te małe kilku-, czy kilkunastoosobowe firmy, sklepy internetowe, szkoły, ośrodki pomocy społecznej czy domy kultury itp. muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem.

Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe. Prognozowane kary to miliony euro lub setki tysięcy złotych w zależności od podmiotu, który zostanie ukarany. Ale są też inne zmiany:
• rozszerzające kategorie odpowiedzialności za naruszenie,
• wskazujące kierowników jednostek, jako osoby odpowiedzialne bezpośrednio za poprawność przetwarzania danych osobowych,
• powołujące nowych inspektorów danych osobowych (IOD),
• nakazujące przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa, czy prowadzenie rejestrów ryzyka i naruszeń.
To tylko niektóre ze zmian, jakie należy wdrożyć w swojej organizacji.

Najnowsze informacje: