DEBATA O ROZWOJU REGIONU

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 dla powiatów: wejherowskiego, puckiego, lęborskiego i kartuskiego oraz stanowiący jego część projekt Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Dyskutowano nad określoną w dokumencie polityką przestrzenną województwa w perspektywie długofalowej (do roku 2030) oraz nad proponowanymi rozstrzygnięciami planu w zakresie kształtowania zrównoważonych struktur przestrzenno-funkcjonalnych w tym nad zasadami zagospodarowania i rozwoju terenów zurbanizowanych z uwzględnieniem szerokiego wachlarza uwarunkowań dostępności do infrastruktury transportowej i technicznej, a także uwarunkowań środowiskowych m.in. związanych z występowaniem terenów zagrożenia powodziowego, ograniczeniami lokalizacyjnymi dla turbin wiatrowych, predyspozycjami lokalizacji dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Główne poruszone w trakcie spotkania kwestie dotyczyły:

  • Lokalizacji elektrowni jądrowej i korytarzy przesyłowych łączących zakład z Krajową Siecią Energetyczną.
  • Przebiegu planowanych dróg (Trasa Kaszubska, Obwodnica Metropolitalna);
  • Zawarcia propozycji przebiegu OPAT w treści obu Planów;
  • Planowanej budowy nowych gazociągów, np. Kosakowo – Władysławowo i ropociągów jak np. Dębogórze – Gdańsk;
  • Gazyfikacji kolejnych miejscowości regionu.

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru metropolitalnego stanowi nowy obowiązek. Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Zarząd Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot chcą do jego przygotowania zaangażować jak najwięcej lokalnych samorządów, a także instytucji publicznych i partnerów społecznych. Spotkanie w UM Wejherowo miało miejsce 14 kwietnia (czwartek). Konsultacje społeczne projektu Planu mają potrwać do 13 maja br.

Tomasz Magulskia

Najnowsze informacje: