DZIEŃ DAWCY W WEJHEROWIE

Dnia 27 06 2009 w Wejherowie można było się zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.

Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego . Każdy nowy zarejestrowany potencjalny dawca szpiku to kolejna szansa na nowe życie dla pacjentów z białaczką i  innymi nowotworami krwi. Do akcji przyłączył się członek naszej Izby Pan Andrzej Kotłowski, właściciel lokalu gastronomicznego Tawerna  zapewniając wolontariuszom przygotowanie i dostarczenie posiłków. Izba przekazała na ten szczytny cel 1000,-zł.

Najnowsze informacje: