INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

W dniu 30.09.2008 r.  Odbyła się uroczysta inauguracja nowego Roku Akademickiego 2008/2009.

Uczczono również 15 – lecie założenia pierwszej prywatnej uczelni na Pomorzu, a także obchodzono uroczyście 50 – lecie pracy naukowej Rektora Profesora Jerzego Młynarczyka.Wykład inauguracyjny wygłosił Minister Gospodarki Adam Szejnfeld. Goście w osobach Pana Wojewody Romana  Zaborowskiego ,Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka ,rektorów zaprzyjaźnionych uczelni złożyli życzenia jubilatowi.W trakcie trwania inauguracji odbyło się uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego, dotyczącego projektu Pomorskiego Biznesplanu.Na dokumencie swoje podpisy złożyli:

Pan Rektor Jerzy Młynarczyk

Minister Gospodarki Adam Szejnfeld

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski

Prezes RIPH w Wejherowie Leszek Glaza

Prorektor Tomasz Białas poinformował szanownych gości o złożeniu przez uczelnię i wejherowską Izbę aplikacji o środki unijne na przeprowadzenie projektu w Województwie Pomorskim.

Zadeklarował również, iż środki ,które udałoby się uzyskać, nie są warunkiem bezwzględnym do przeprowadzenia tego wspólnego projektu.

 

 

 

 

 

Najnowsze informacje: