Aktulaności

Wizyta członków Prezydium Izby w firmie WATERM

W dniu 14.09.2022 w siedzibie firmy WATERM znajdującej się w  Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 7a/6  odbyło się spotkanie pomiędzy właścicielem firmy Arturem  Wiertel z członkami

Walne Zgromadzenie Członków NORDA

19 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków NORDA. Zebranie miała charakter absolutoryjny. Po przedstawieniu „Sprawozdania Finansowego Izby za 2021 rok” oraz „Sprawozdań”: Rady Izby, Komisji