Aktulaności

Walne Zgromadzenie Członków NORDA

19 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków NORDA. Zebranie miała charakter absolutoryjny. Po przedstawieniu „Sprawozdania Finansowego Izby za 2021 rok” oraz „Sprawozdań”: Rady Izby, Komisji

Plenerowy pokaz członków Nordy

Bezpośrednio po WZ Członków Izby  w dniu 19 maja,  4 członków Izby zorganizowało  w warunkach plenerowych prezentację najnowszych rozwiązań w wybranych dziedzinach, którymi na co dzień zajmują

NORDA na ZWZ KIG

Prezes Izby uczestniczył w dniu 17-06-2021 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krajowej Izby Gospodarczej. KIG obecnie liczy 116 członków, a obecnych na ZWZ były 74 organizacje.