NORDA na ZWZ KIG

Prezes Izby uczestniczył w dniu 17-06-2021 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krajowej Izby Gospodarczej. KIG obecnie liczy 116 członków, a obecnych na ZWZ były 74 organizacje.

Dokonano wyboru władz oraz przyjęcia misji i strategii KIG na kadencję 2021-2025. Określono siedem głównych obszarów misji i strategii, w szczególności budowanie jednolitego dialogu przedsiębiorców z administracją publiczną, współpracę z organizacjami członkowskimi zwiększającymi ich odporność na globalne zagrożenia oraz budowę wartości KIG dla organizacji członkowskich. Działalność KIG opierać się będzie na apartyjności, ale nie na apolityczności.

Najnowsze informacje: