O CO CHODZI Z „REWOLUCJĄ PODATKOWĄ” ? , przedstawiciele „NORDY” w Sejmie RP.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, chcielibyśmy poinformować Was, że „NORDA”  została zaproszona przez „Związek Przedsiębiorców i Pracodawców” na oficjalne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego z udziałem strony społecznej.

Uznaliśmy, że warto „z pierwszej ręki” wiedzieć co planują posłowie partii rządzącej w sprawie podatków i dlatego na posiedzenie do Sejmu w dniu 19 kwietnia 2017 udali się prezes izby Jacek Pomieczyński i członek rady izby Krzysztof Kubis. Spotkanie odbywało się w Sali Kolumnowej Sejmu, a przewodniczył mu szef   zespołu poseł Adam Abramowicz (PIS) . Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele największych organizacji pracodawców, związków zawodowych, uczelni ekonomicznych, instytutów naukowych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mediów i było nawet  transmitowane on-line m.in. przez ONET.pl.  Oficjalnie celem spotkania było zaprezentowanie na forum publicznym tzw. Ustawy Dzierżawskiego” i zebranie pierwszych uwag od strony społecznej. Natomiast wg naszej opinii stronie rządowej chodziło głownie o zbadanie nastrojów przedsiębiorców w tej bardzo ważnej dla całego środowiska biznesu sprawie, w możliwie „delikatny” sposób.  Oficjalnie strona rządowa nie jest współtwórcą tego projektu, ani go nie wspiera. Wydaje się to o tyle dziwne, że „ktoś” przecież wydał zgodę na udostępnienie Sali Kolumnowej Sejmu, a oficjalnie zapowiadany Premier Morawiecki w ostatniej chwili odwołał udział w spotkaniu…

Głównym założeniem ustawy jest  obniżenie pozapłacowych kosztów pracy i równoległe podniesienie zarobków Polaków o 25-30 proc! Brzmi to bardzo medialnie i interesująco  zwłaszcza dla elektoratu pracobiorców.

Skąd mają pochodzić środki na ten szczytny cel? Ogólnie ujmując z rewolucyjnej zmiany obecnie płaconych podatków PIT i CIT  na podatek od przychodu (podatek obrotowy), którego wysokość (od 1,5% do 15%) ma zależeć od rodzaju prowadzonej działalności.  Zlikwidowane mają być wszystkie koszty uzyskania przychodu, a zamiast obecnie płaconych wszystkich składek na ZUS, NFZ, FUNDUSZ PRACY itd., mamy płacić 27% stawki od tzw. FUNDUSZU PŁAC. Dywidendy od zysków mają wzrosnąć od 19% obecnie do 27% po zmianach. Równolegle do tych zmian pracodawcy wg wyliczeń projektodawców mają przeznaczyć „uwolnione” środki na obligatoryjne podniesienie płac pracowników netto o ok. 25%!

Projekt ustawy załączam w pliku. Bardzo ciekawa lektura.

Po przedstawieniu tego projektu organizatorzy przeznaczyli tylko 60 minut na pytania i dyskusje. Wśród przedsiębiorców przeważały negatywne opinie o projekcie, lub pytania o szczegóły. Niestety nie było czasu na przedstawienie opinii wszystkich zainteresowanych, a prowadzący udzielali głosu,  również osobom próbującym  dyskutować nad tematami nie związanymi merytorycznie z zagadnieniem podstawowym, lub osobom które w 100% popierały projekt. Na koniec prowadzący poseł Abramowicz zasugerował konieczność dalszego procedowania nad projektem, gdyż jak określił ..” Polsce w przyszłości może grozić krach finansów publicznych…” a ta ustawa daje szanse i na podwyżki płac pracowników, na rozwój firm i bezpieczne zbilansowanie finansów publicznych. Jednocześnie Zespół Parlamentarny poprosił wszystkich obecnych aby jeżeli ktoś ma inne dobre projekty jak „uzdrowić podatki i podwyższyć płace” to proszony jest o ich zgłaszanie do zespołu!

Jednocześnie pan Poseł, powtórnie podkreślił, że aby uratować Polskę przed krachem trzeba działać możliwie szybko ….

Ponieważ proponowane zmiany całkowicie „wywracają do góry nogami” znany nam system fiskalny uważamy, że „NORDA” winna dalej uczestniczyć w ew. procedowaniu projektu zmian podatkowych, gdyż reprezentujemy różne środowiska i firmy. Dlatego też zachęcamy także naszych członków do zapoznania się z projektem i przesłanie nam waszych uwag –wyślemy je na pewno  Parlamentarnemu  Zespołowi na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.

Więcej informacji : „Rewolucja Podatkowa”

Najnowsze informacje: