OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY

Regionalna Izba Przedsiębiorców „Norda” w tym roku obchodzi osiemnastą rocznicę założenia. Z tej okazji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby.

W trakcie uroczystości odbyło się krótkie przedstawienie historii izby, złożenie podziękowań osobom zaangażowanym w powstanie nowej siedziby oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Zaprezentowano także nowy lokal, który będzie mieścić się przy ulicy 12 Marca w Wejherowie.
Regionalna Izba Przedsiębiorców „Norda” jest największą tego typu organizacją w regionie.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta z Prezydentem Wejherowa Panem  Krzysztofem Hildebrandtem , a także przedstawiciele powiatu wejherowskiego ze Starostą Powiatu Panią Gabrielą Lisius na czele.

Najnowsze informacje: