OTWARCIE SALONU FIATA

Dnia 23. 11. 2006r. na zaproszenie Pana Jerzego Kuchannego Prezesa firmy AUTO – MOBIL, która jest członkiem Izby , Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Wejherowie pan Leszek Glaza uczestniczył w uroczystym otwarciu nowego salonu Fiata.

Najnowsze informacje: