PODPISANIE POROZUMIENIA

Dnia 07.10.2008 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy przy nauczaniu przedsiębiorczości.

Stronami porozumienia były:

Kaszuby Inwest Sp.o.o. -reprezentował Marek Nagórski Prezes Zarządu

Regionalną Izbę Przemysłowo -Handlową -reprezentował Leszek Glaza Prezes Izby

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.1-reprezentowała Bożena Conradi Dyrektor

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.2-reprezentowała Krystyna Grubba Dyrektor

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.3-reprezentowała Ewa Nikel Dyrektor

Udziałem Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Wejherowie będzie wydelegowanie spośród członków Izby przedsiębiorców, którzy  prowadzą z młodzieżą  zajęcia tematyczne z przedsiębiorczości.

Najnowsze informacje: