Polski Ład – po spotkaniu z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz wystąpienie Rady Przedsiębiorczości

W czwartek przed Walnym Zgromadzeniem członków Izby Prezes uczestniczył w Gdańsku w kameralnym spotkaniu z Rzecznikiem Małych i średnich Przedsiębiorców. Było ono poświęcone ogłoszonemu blisko 3 tygodnie temu Polskiego Ładu i alternatywnych rozwiązań do projektu obciążania daninami publicznymi przedsiębiorców.

Zwracam Państwu uwagę na zdjęcie poniżej, prezentujące obecną wersję planów dodatkowego obciążenia fiskalnego przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym.

Najnowsze informacje: