Pomorski Biznesplan 2016

Kapituła Konkursu Pomorski Biznesplan 2016r, na posiedzeniu w dniu 25 października 2016r, działając w oparciu o §4 pkt.1i2 Regulaminu Konkursu, zadecydowała o odroczeniu tegorocznej edycji konkursu do roku 2017.