POROZUMIENIE Z PRACODAWCAMI POMORZA

We wtorek 12 lipca w siedzibie naszej Izby gościliśmy reprezentantów organizacji „Pracodawcy Pomorza”, z nowym prezesem Jerzym Jerkiewiczem. Podczas rozmów uzgodniono i podpisano porozumienie o współpracy obu instytucji.

Celem porozumienia jest określenie zakresu i zasad współpracy pomiędzy Regionalną Izbą Przedsiębiorców NORDA a organizacją Pracodawcy Pomorza. Wspólne działanie, z korzyścią dla obu instytucji, możliwe jest na płaszczyźnie organizacji wspólnych przedsięwzięć (seminaria, konferencje, konsultacje), transferu wiedzy i doświadczeń oraz przekazywania informacji przydatnych dla członków obu organizacji.

W imieniu Pracodawców Pomorza porozumienie podpisali: prezes Jerzy Jerkiewicz i sekretarz Tomasz Limon. Za Regionalną Izbę Przedsiębiorców NORDA podpisy złożyli: prezes Jacek Pomieczyński oraz wiceprezesi Jacek Nurzyński, Zbigniew Kwidziński i Dariusz Szchmidtke.

Jako osoby upoważnione do kontaktu w zakresie realizacji podpisanego Porozumienia wskazano Jacka Nurzyńskiego i Tomasza Limona.

Najnowsze informacje: