PRIORYTET – EDUKACJA ZAWODOWA 26 kwietnia 2016r.

Powiat wejherowski, tak jak całe województwo, stoi w przededniu rewolucji w edukacji zawodowej. Na ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe skierowane zostaną bardzo duże środki finansowe. W ciągu kilku najbliższych lat szkoły zostaną mocno rozbudowane i doposażone aby sprostać aktualnym potrzebom rynku pracy. Nadrzędnym celem jest skuteczne i efektywne kształcenie zawodowe w perspektywicznych branżach.

Ostatni Konwent Samorządowy zorganizowany we wtorek 26 kwietnia przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie poświęcony był w całości oświacie, a konkretnie temu jak będzie się zmieniać i rozwijać szkolnictwo zawodowe w powiecie wejherowskim.

Oprócz przedstawicieli władz gminnych i miejskich z terenu naszego powiatu, w spotkaniu uczestniczyli także Brunon Gajewski z Powiatowego Cechu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie, Jacek Pomieczyński i Leszek Glaza z Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda w Wejherowie oraz Teresa Szakiel zastępca dyrektora departamentu edukacji i sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

– Rozpoczęliśmy realizację największego projektu w szkolnictwie zawodowym – oznajmiła zebranym starosta Gabriela Lisius. – Starostwo Powiatowe otrzymało uchwałę Zarządu Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu kwoty ponad 26 mln zł z przeznaczeniem na realizacje koncepcji zmian w szkolnictwie zawodowym. Aby skorzystać z tej kwoty powiat do końca czerwca tego roku złoży kompleksowy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Jednocześnie mamy już przygotowane konkretne projekty, składamy wnioski o pozwolenia na budowę i będziemy stopniowo realizować cały ten projekt.

Szerzej o decyzji Zarządu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego pisaliśmy TUTAJ.

Przedstawiając szczegóły „Powiatowej koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego” starosta zaznaczyła, że prace nad projektem trwały 1,5 roku. Wypracowana koncepcja była także konsultowana z przedstawicielami organizacji biznesowych oraz szkołami. Przygotowując plan zmian w szkolnictwie zawodowym brano pod uwagę między innymi wielkości demograficzne, które według prognoz Urzędu Statystycznego w Gdańsku, dla powiatu wejherowskiego będą rosnąć. Oznacza to stopniowy wzrost ilości mieszkańców powiatu oraz wzrost ilości młodzieży w szkołach.

Beneficjentami projektu będą trzy szkoły zawodowe w Wejherowie – ZSP nr 2 (elektryk) ZSP nr 3 i ZSP nr 4 (samochodówka), a także ZSP nr w 2 Rumi i ZSP w Redzie. W ramach projektu zostaną doposażone już istniejące pracownie oraz wybudowane i wyposażone nowe pracownie w 6 zespołach szkół ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe i technika) – łącznie 46 pracowni. Przewidziano także środki na dokształcanie i rozwój kompetencji nauczycieli. Projekt ma zostać zakończony do końca 2019 roku. Szerzej o

Opracowany przez starostwo projekt zakłada dualny model kształcenia zawodowego polegający na współpracy szkoły z przedsiębiorcami. Wszystko po to aby dostosować ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Jednocześnie „Powiatowa koncepcja rozwoju szkolnictwa zawodowego” bazuje na Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza w ramach których szkoły z powiatu wejherowskiego skupią się na konkretnych branżach, które już w szkolnictwie powiatowym istnieją oraz takich które są perspektywiczne i które chcemy na naszym terenie rozwijać. Są to:

  • teleinformatyka i elektronika,
  • transport, logistyka i motoryzacja,
  • zdrowie, opieka medyczna i pielęgnacja osób starszych,
  • turystyka, sport i rekreacja,
  • energetyka i ekoenergetyka,
  • sektor kreatywny (działalność gospodarczą związaną z kulturą i technologią, łącząca działalność artystyczną z przedsiębiorczością).

Przedstawiciele środowisk biznesowych z zadowoleniem odnosili się do przedstawionej koncepcji. Zgodnie deklarowali chęć bliskiej współpracy ze szkołami i samorządem, oferując swoją wiedzę i doświadczenia biznesowe z których szkoły mogą i powinny czerpać jak najwięcej.

Podczas spotkania prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA Jacek Pomieczyński, podkreślał, że pracodawcy są żywo zainteresowani dostosowaniem profilu, sposobu i jakości kształcenia do potrzeb rynkowych. Izba w dalszym ciągu chce być partnerem dla samorządu w sprawie szkolnictwa zawodowego oraz szerzej, w rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Z kolei Leszek Glaza przedstawił samorządowcom koncepcję konkursu Pomorski Biznesplan oraz zachęcił do włączenia się w organizowaną właśnie kolejną edycje tego konkursu.

Podkreślić należy, że Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA jako organizacja, a także jej poszczególni członkowie – Telewizja Kablowa Chopin z Wejherowa i Zoeller Tech z Rekowa Górnego, już angażują się we współpracę ze szkołami, między innymi w formie współpracy z konkretnymi placówkami oświatowymi na zasadzie dwustronnych porozumień i klas patronackich.

Tomasz Magulski

Najnowsze informacje: