PRZEDSIĘBIORCY BRANŻY DRZEWNEJ NA SPOTKANIU W IZBIE

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie przedsiębiorców branży drzewnej z przedstawicielami Rządu oraz samorządu gospodarczego.

Udział w spotkaniu wzięli:

-S. Gawłowski – Wiceminister środowiska

-K. Plocke – Wiceminister rolnictwa

-M. Struk – Marszałek województwa pomorskiego

-M. Pigan – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz przedsiębiorcy z branży drzewnej. Omawiano bieżące, nurtujące zebranych zagadnienia.

Najnowsze informacje: