RADA PRZYJACIÓŁ MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

13 października br. w ramach patronatu nad przedsiębiorczością w środowisku szkolnym, powołano Rdaę Przyjaciół Młodzieżowej Przedsiębiorczości w składzie:

– Wiceprezydent Miasta – Bogdan Tokłowicz

– Wicestarosta – Marek Panek

– Naczelnik Urzędu Skarbowego – Krystyna Ligman

– Dyrektor ZUS – Józef Leszczyński

– Dyrektor BIG BG – Zbigniew Chuchała

– Kierownik PUP – Leonid Lech

– Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury – Iwona Romanowska

– Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty – Piotr Nikeel

– Prezes Izby – Ryszard Szydlowski

– Koordynator – Leszek Glaza

Najnowsze informacje: