Regionalny Plan Transportu dla Województwa Pomorskiego 2030

Zakończyły się konsultacje „Regionalnego Planu Transportu dla Województwa Pomorskiego 2030”. Izba z zadowoleniem przyjęła zamiar realizacji zadań drogowych (przebudowy), o które zabiegaliśmy zarówno wspólnie z lokalnymi Samorządami w 2019 roku jak i ostatnio w indywidualnych wystąpieniach.

W dokumencie w każdym ze scenariuszy z najwyższym stopniem prawdopodobieństwa do realizacji wskazane są odcinki: Wejherowo-rozwidlenie DW 218/224 i dalej Sopieszyno-Kartuzy-Tczew. Prawdopodobieństwo realizacji w/w odcinków jest oceniane na równi np. z prawdopodobieństwem modernizacji Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni, a wiec wysokie.

Pojawia się tez uznanie Luzina, jako przyszłego, nowego i ważnego węzła integrującego transport (uwzględniono powstanie węzła Luzino na Trasie Kaszubskiej, linię kolejową 202 oraz bliskość obecnej DK6).

W odniesieniu do linii kolejowych oprócz zasadniczego i pewnego zadania solidnej przebudowy linii Gdynia-Słupsk (z szansami na tunele kolejowe w Wejherowie) wskazano także budowę linii kolejowej Wejherowo-Góra Pomorska, jednak z niskim wskaźnikiem prawdopodobieństwa jej realizacji do 2030 roku.

Mapa przedstawia planowane realizacje drogowe, gdzie w kolorze czarnym uwzględniono inwestycje o najwyższym prawdopodobieństwie ich realizacji..

Najnowsze informacje: