SEMINARIUM POŚWIĘCONE III WIELOLETNIEMU PROGRAMOWI MSP

W związku z udostępnieniem dla Polski od stycznia 1999 r. elementów i funduszy III Wieloletniego Programu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zostało zorganizowane seminarium informacyjne w Gdańsku, na które wytypowani zostali członkowie Rady Izby Pan Mirosław Czepulonis i Pan Jacek Nurzyński.

Najnowsze informacje: