SPOTKANIE CZŁONKÓW NORDY Z URZĘDEM SKARBOWYM

W czwartek 7 marca, na wniosek Izby,odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Skarbowego w Wejherowie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w NORDA. Podczas spotkania pracownicy US zaprezentowali część zmian w zakresie podatku CIT, PIT oraz VAT, które weszły w życie od  1 stycznia br., bądź wejdą w życie od 1 lipca 2019 r. W spotkaniu udział wzięło blisko 40 osób reprezentujących firmy zrzeszone w NORDA. Dziękując w imieniu władz Izby za pozytywną reakcję kierownictwa US na wniosek o zorganizowanie spotkania, jesteśmy jednocześnie przekonani o zasadności kolejnych spotkań. Biorąc pod uwagę wstępne oceny czwartkowego wydarzenia, przyszłe spotkania winny być skorygowane do mniejszej ilości tematów oraz przybrać bardziej interaktywną formułę prezentacji.

Najnowsze informacje: