SPOTKANIE „NORDA – PÓŁNOCNY BIEGUN WZROSTU”.

Z przyjemnością informuję, że dnia 6 kwietnia 2017 roku, w Gdyńskim Centrum Filmowym odbyła się konferencja zamykająca projekt „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”. Wydarzenie objęte jest patronatem Prezydenta Miasta Gdyni, Wojciecha Szczurka.

Wśród gości byli obecni przedstawiciele samorządów będących członkami obszaru Forum NORDA oraz firm i organizacji zaangażowanych w projekt w tym nasza „NORDA” REGIONALNA IZBA PZREDSIEBIORCÓW z Wejherowa. Wydarzenie zostało podzielone na trzy panele, poświęcone kolejno turystyce, gospodarce morskiej oraz zrównoważonemu rozwojowi terytorialnemu, podczas których głos zabrali czołowi eksperci z wymienionych sektorów rynku. Wszystkim uczestnikom konferencji wręczono Memorandum „Kierunek NORDA”, przygotowane specjalnie z okazji zakończenia tego projektu. Projekt „NORDA – Północny Biegun Wzrostu” jest inicjatywą, której celem jest osiągnięcie większej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu subregionalnym i lokalnym. Mają temu służyć mechanizmy efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców, wypracowane w ramach założeń projektu.

Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Cała inicjatywa została zrealizowana w terminie od 5 lutego 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.

W ramach projektu „NORDA Północny Biegun Wzrostu” zostało przygotowane oraz wydane opracowanie pt. „Memorandum NORDA” składające się z trzech części (w wersji polskiej oraz angielskiej):

cz. 1 „Kierunek NORDA”

cz. 2 „Dokumenty strategiczne NOU NORDA”

cz. 3 „Dokumenty strategiczne Obszaru Funkcjonalnego Dolina Logistyczna”

Mimo, iż projekt dotyczy całego naszego subregionu to naszej Izbie udało się zaprezentować w memorandum w sekcji poświęconej biznesowi kilka firm z naszego terenu i Izby (patrz załącznik) jaki i wspomnieć o naszej organizacji. Tu dziękuję kolegom z tych firm za pomoc w realizacji projektu.

Mamy nadzieję, że sam projekt który będzie mocno promowany w kraju i zagranicą przyczyni się do dalszego rozwoju naszych regionalnych firm i oto chodzi !

Więcej informacji o projekcie na stronie http://nordaforum.pl/ bądź w katalogu: Kierunek Norda

Najnowsze informacje: