SPOTKANIE ORGANÓW IZBY Z ZARZĄDEM I RADĄ MIASTA WEJHEROWA

Prezydium Rady Izby wraz z przewodniczącymi Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego złożyli wizytę Prezydentowi Miasta Wejherowa.

Spotkanie poświęcone było przedstawieniu celów i zadań Izby, oraz omówieniu zasad przyszłej współpracy.

Najnowsze informacje: