Spotkanie robocze w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku

W dniu 31 sierpnia 2022 w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku  odbyło się spotkanie robocze związane z zacieśnieniem współpracy. Gospodarzy reprezentowali prezes izby Zbigniew Stencel i dyrektor Małgorzata Wokacz-Zaborowska.  W imieniu „NORDY” występował wiceprezes Jacek Pomieczyński. Strony podkreśliły znaczenie dotychczasowych bezpośrednich kontaktów oraz współdziałanie obu organizacji w Pomorskiej Radzie Przedsiębiorczości. Wiceprezes NORDY zadeklarował zainteresowanie inicjatywą wspólnych zakupów energii elektrycznej na rok 2023 dla członków obu organizacji, negocjacje będą  prowadzone przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą. Uzgodniono konieczność dalszych spotkań.

Najnowsze informacje: