Spotkanie z z-cą Prezydenta Miasta p. B. Rutkiewicz

W dniu 23 czerwca w składzie : p. Iwona Musiał i Prezes Marek Kwiatkowski spotkali się na zaproszenie władz miasta z Z-cą Prezydenta Miasta p. B. Rutkiewicz oraz kierownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki p. M. Ziemannem.

Spotkanie miało na celu przekazanie przez UM przedsiębiorcom najnowszych informacji wynikających ze spotkania z Polskim Holdingiem Hotelowym – obecnym właścicielem Hotelu „Bliza”.

Na spotkaniu został przedstawiony obecny stan obiektu, plany dotyczące kolejnego przetargu oraz przekazano informacje, jaki możliwy jest wpływ konserwatora na proces inwestycyjny ze względu na położenie obiektu w „Otoczeniu Zabytku”, jakim jest bliskość „Historycznej Części Miasta”.

Więcej informacji zostało przesłane w mailu do członków Izby.

Najnowsze informacje: