SPOTKANIE ZE STAROSTĄ POWIATU WEJHEROWSKIEGO

W dniu dzisiejszym gościliśmy na posiedzeniu Rady Izby Starostę Powiatu Wejherowskiego Pana Grzegorza Szalewskiego. Pan Starosta przedstawił politykę Urzędu Starosty wobec problemów gospodarczych i zwrócił się z prośbą do Izby o współpracę, oraz zaproponował spotkanie ze wszystkimi organizacjami samorządu gospodarczego. Opracowano wspólnie koncepcję Sejmiku Gospodarczego przy Staroście Wejherowskim, w którym organizacje samorządu gospodarczego miały by swoje miejsce.

Najnowsze informacje: