SYTUACJA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W środę 17 października 2018 r. odbyło się spotkanie członków Izby w sprawie nurtującego nas tematu kosztu energii elektrycznej w 2019 r. Podczas spotkania przedstawiono szczegółową analizę rynku, a także przedstawiono wstępne oferty głównych dostawców energii na naszym terenie.

Prezes Izby zwrócił uwagę na odmienną od przeszłości sytuację dotyczącą obecnych krótkich 3-4 dniowych terminów ważności ofert i konieczność jednoznacznej deklaracji poszczególnych członków Izby o przystąpieniu do Grupy Zakupowej lub nie. W tym drugim przypadku nie będzie możliwości późniejszego przystąpienia do Grupy zakupowej na warunkach uprzednio uzgodnionych. Zaprezentowano też możliwą nową formułę ceny tzw. „indeksową”.
W terminie do 25 października Prezes Izby przedstawi swoją rekomendację co do dalszego trybu postępowania wynikającą z kolejnych spotkań i analiz rynku energii popartą rzeczywistymi, aktualnymi ofertami cenowymi.

Najnowsze informacje: