TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W bieżącym roku podczas Tygodnia Przedsiębiorczości dominowały wizyty uczniów w przedsiębiorstwach zrzeszonych w NORDA (6 firm oraz blisko 10 wizyt). Dodatkowo w szkołach przeprowadzono szereg spotkań dotyczących różnej tematyki związanej z przyszłą obecnością uczniów na rynku pracy a także 2 prelekcje nakierowane na wywołanie „ducha” przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia. Prezes Izby uczestniczył w jury konkursu „Dzień z życia firmy”, organizowanego  przez Starostwo Powiatowe.

Najnowsze informacje: