V WSCHODNI KONGRES GOSPODARCZY

“Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”

Wydarzenie to, gromadzące co roku grono prestiżowych gości ze świata polityki i biznesu, przyjmowane jest z uznaniem przez środowiska gospodarcze i samorządowe. Agenda piątej edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego  obejmowała  w tym roku szerokie spektrum tematów – od niełatwych relacji między Unią Europejską a wschodem Europy, poprzez zagadnienia współpracy międzynarodowej, eksportu i ekspansji gospodarczej, po przemiany związane z cyfryzacją. O wartości takich wydarzeń jak Kongres decyduje  przede wszystkim kompetentne grono zaangażowanych w projekt uczestników: polityków, liderów życia gospodarczego, przedstawicieli biznesu, ekspertów i naukowców. Delegatem na Kongres z ramienia naszej organizacji był Prezes Izby Marek Kwiatkowski.

Najnowsze informacje: