VIII EUROPEJSKI mEETING GOSPODARCZY

18 października 2018 r. w Warszawie odbył się zorganizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą VIII EUROPEJSKI MEETING GOSPODARCZY pt. POLITYKA KLIMATYCZNO – ENERGETYCZNA UE „CZYSTE POWIETRZE DLA KAŻDEGO EUROPEJCZYKA – CZY DLA KAŻDEGO POLAKA TEŻ – JEŚLI TAK, TO JAK? W meetingu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, w tym Prezes Izby NORDA, omawiano wpływ polityki klimatyczno-energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo.

Meeting, który odbył się przed Szczytem Klimatycznym COP 24 w Katowicach obejmował m.in. aktualną i ważną ocenę kosztów gospodarczych (w tym dla różnych grup przedsiębiorców) oraz społecznych polityki klimatyczno-energetycznej UE, w tym roku zawartej w szczególności w pakiecie „Czyste powietrze dla każdego Europejczyka”.
Z punktu widzenia członków naszej Izby ważne były prezentacje dotyczące zarówno bieżącej analizy cen energii elektrycznej i negatywnej oceny sytuacji wskazującej na działania zarówno o charakterze spekulacyjnym na rynku tzw. „zielonych certyfikatów” jak i wykorzystywaniu zamieszania przez producentów energii i podwyższania cen w stopniu większym niż wynika to z rzeczywistego wzrostu kosztów produkcji energii.
Interesujące było wskazanie potencjalnych przyszłych scenariuszy rozwoju rynku produkcji energii elektrycznej i wpływu na ceny energii w horyzoncie powyżej 3 lat. Bardzo ważna była informacja rządowa, że w terminie najbliższych 3 miesięcy ukażą się dokumenty rządowe dotyczące polityki energetycznej na najbliższe lata.
Efektem tegorocznego Meetingu było opracowanie projektu V Apelu Warszawskiego KIG w sprawie propozycji Polski wobec zamiarów UE zaostrzenia celów klimatycznych do 2050 roku, w kontekście grudniowej konferencji klimatycznej ONZ COP-24. Można było odnieść wrażenie, że przebieg i ustalenia na grudniowym COP-24 w Katowicach mogą być zaskakujące. Projekt apelu znajduje się na stronie KIG a ostateczna jego wersja zostanie skierowany do organizacji gospodarczych Europy – partnerów KIG, Europarlamentarzystów i Komisji UE, rządu, partii politycznych i Parlamentarzystów w kraju, do organizacji gospodarczych i społecznych oraz upubliczniony medialnie.
W konferencji uczestniczyło około 140 wybitnych gości m. in.
przedstawiciele administracji rządowej (m.in. pp. ministrowie p.Kurtyka i p.Dąbrowski), placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce, międzynarodowych organizacji reprezentujących przedsiębiorców, branż energochłonnych gospodarki polskiej i europejskiej, świata nauki, ochrony środowiska, partnerów społecznych oraz mediów.

Najnowsze informacje: