Walne Zgromadzenie Członków Izby 24 września

Rada Regionalnej Izby Przedsiębiorców „NORDA” zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Izby, które odbędzie się dnia 24 września 2020r.(czwartek) o godz. 12.15 w I terminie oraz o godz. 12.30 w II terminie oraz o godz. 12.30 w II terminie w Sali Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 w Wejherowie Szczegóły dotyczące wejścia do budynku Starostwa prześlemy we wtorek 22 września.

Najnowsze informacje: