Walne Zgromadzenie Członków NORDA

19 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków NORDA. Zebranie miała charakter absolutoryjny. Po przedstawieniu „Sprawozdania Finansowego Izby za 2021 rok” oraz „Sprawozdań”: Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, obecni w głosowaniu jawnym zatwierdzili „Sprawozdanie Finansowe” oraz udzielili skwitowania władzom Izby. Wśród innych wątków poruszono m.in. temat obchodów 25-lecia Izby planowanych na piątkowy wieczór 18 listopada br.

 

Najnowsze informacje: