WALNE ZGROMADZENIE

W dniu 19 maja odbyło się Walne Zgromadzenie członków Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA. Oprócz przyjęcia sprawozdań Prezesa Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, powzięto decyzje o rozszerzeniu składu Rady Izby.

Walne Zgromadzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 12 Marca 195. Obrady prowadził Jacek Nurzyński – wiceprezes Izby. Zebrani wysłuchali sprawozdania prezesa Jacka Pomieczyńskiego z działalności Izby w roku 2015. Walne Zgromadzenie zapoznało się także z opinią Komisji Rewizyjnej oceniającej sprawozdanie finansowe Izby za rok 2015, które przedstawił Marek Klepacki oraz sprawozdaniem Sądu Koleżeńskiego które przedstawił Wojciech Bilewski. Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA w głosowaniu zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz udzieliło absolutorium władzom Izby.

W dalszej części obrad podjęto decyzje o rozszerzeniu składu Rady Izby o nowych członków. Zgłoszono siedem kandydatur, które w głosowaniu zostały przyjęte. Nowymi członkami Rady zostali: Dariusz Schmidtke, Aureliusz Jędrzejewski, Roman Wierciński, Paweł Piechota, Marek Falkowski, Piotr Ruszewski, Wojciech Bilewski.

Ponadto, spośród nowych członków Rady Izby postanowiono powołać trzeciego wiceprezesa, którym został Dariusz Schmidtke.

Aktualny skład władz Izby dostępny jest na stronie internetowej TUTAJ.

Podczas Walnego Zgromadzenia rozmawiano także o planach działania na najbliższą przyszłość oraz o inicjatywach jakie Zarząd chce podjąć, a także o wyzwaniach stających przed lokalnym biznesem.

Tomasz Magulski

Najnowsze informacje: