WEJHEROWSKIE STAROSTWO ODWIEDZIŁA CHIŃSKA DELEGACJA

We wtorek 29 grudnia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie gościła chińska delegacja reprezentująca środowiska biznesowe oraz samorządowe miasta Zhuhai. Była to rewizyta związana z misją gospodarczą jaką wejherowscy przedsiębiorcy przeprowadzili w październiku tego roku w Chinach.

Pomysłodawcą i inspiratorem przedsięwzięcia była Regionalna Izba Przedsiębiorców „Norda” z Wejherowa, która zrzesza firmy z terenu powiatu wejherowskiego i puckiego. W dniach 14 – 22 października, przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego zorganizowała ona misję gospodarczą do Chin, w której także wzięli udział starostowie wejherowski i pucki. Obecność przedstawicieli naszego samorządu podniosło rangę misji. W Chinach bez przyzwolenia władz trudno nawiązać bezpośrednie relacje handlowe. W wyprawie wzięło udział 21 naszych przedsiębiorców. Kilka firm należących do „NORDY” z powodzeniem od wielu już lat utrzymuje bezpośrednie relacje biznesowe z firmami chińskimi.

We wtorek 29 grudnia wizytę w Starostwie Powiatowym w Wejherowie złożyła delegacja chińska, w skład której weszli: pani Haiyan Xu dyrektor wydziału ekonomicznego biura handlowego miasta Zhuhai, pani Lin Weixi reprezentująca firmę „RL”, pan Xi Zheng właściciel firmy „Line Magnetic Audio” oraz pan Huang Weisheng prezes izby handlowej miasta Zhuhai. Stronę polską reprezentowali starosta Gabriela Lisius, prezez Regionalnej Izby Przedsiębiorców „Norda” Jacek Pomieczyński oraz wicestarosta Witold Reclaff i członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel.

Delegacja chińska w tych dniach odwiedza Pomorze Gdańskie spotykając się z lokalnymi firmami w ramach wizyty studyjnej. Przedsiębiorcy chińscy są zainteresowani nawiązaniem relacji gospodarczych z Polską. Interesuje ich także nawiązanie bliższej współpracy biznesowej, być może zainwestowania we wspólne przedsięwzięcia gospodarcze z lokalnymi firmami. Jeśli wstępna wizyta wypadnie pomyślnie, możemy spodziewać się kolejnych, bardziej konkretnych misji gospodarczych z Państwa Środka.

Podczas rozmowy poruszono kwestię potencjalnych branż jakie mają w powiecie wejherowskim oraz na Pomorzu największy potencjał wzrostu. Starosta Gabriela Lisius zwróciła uwagę na specyfikę położenia powiatu wejherowskiego – bliskie sąsiedztwo aglomeracji trójmiejskiej, bezpośrednie zapleczy rejonów turystycznych wybrzeża Bałtyku. Z kolei prezes Jacek Pomieczyński zwrócił uwagę na istniejące już relacje handlowe między kilkoma lokalnymi firmami a przedsiębiorstwami chińskimi z miasta Zhuhai. Rozwijanie bezpośrednich, osobistych kontaktów jest niezbędne do nawiązania kolejnych, korzystnych dla obu stron kontaktów.

Obie strony podkreśliły chęć nawiązania obopólnych kontaktów turystycznych oraz wymiany kulturalnej, co pozwoliłoby lepiej się poznać i zrozumieć wzajemną odrębność kulturową.

Na zakończenie spotkania jego uczestnicy wymienili się drobnymi upominkami oraz pozowali do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Tomasz Magulski

Najnowsze informacje: