WYJAZD NA BIAŁORUŚ

Członkowie naszej Izby przebywali z wizytą na Białorusi.

Podczas biznesowego wyjazdu, nasi przedsiębiorcy odwiedzili Grodno, Mińsk, Postawy Nowogródek a także Wilno. Wszędzie serdecznie przyjmowani odbyliśmy szereg  spotkań biznesowych i przeprowadziliśmy wiele  rozmów.

Najnowsze informacje: