Z ODPADÓW ENERGIA I CIEPŁO

Zamiast utylizować odpady biodegradowalne, chcą z nich produkować prąd.

Natomiast z tego, co zostanie, będą tworzyć nawóz. Dzięki temu ma być ekonomicznie i ekologicznie. Tak w wielkim skrócie można opisać działania, których przedsiębiorcy i samorządowcy z Nordy chcą się podjąć w niedalekiej przyszłości. Wszystko w ramach Klastra Zielonej Energii Kaszub. Przedsięwzięcie oficjalnie ruszyło 7 listopada w Ciekocinku (gmina Choczewo). W związku z przedsięwzięciem doszło  do podpisania listu intencyjnego.
Celem Klastra Energii Kaszub ma być przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie, stworzenie korzystnych warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a także poprawa jakości powietrza i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Podpisany w miniony wtorek dokument stanowi pierwszy formalny krok do uruchomienia lokalnego systemu energetycznego. Pozyskanie taniej i czystej energii ma być możliwe przede wszystkim dzięki zasobom rolniczym.Jak wielokrotnie podkreślali uczestnicy spotkania, projekt oprócz wymiaru ekologiczno–ekonomicznego, ma również podnieść świadomość społeczną. Naszą Izbę reprezentowali: Prezes Jacek Pomieczyński, Wiceprezes Dariusz Schmidtke oraz członek Rady Izby Jacek Nurzyński.

Najnowsze informacje: