ZAŁOŻYCIELSKIE WALNE ZGROMADZENIE

Środowisko gospodarcze Wejherowa długo nosiło się z zamiarem powołania do życia jednolitej organizacji gospodarczej.

Przedsiębiorcom z naszego miasta chodziło o platformę do artykułowania swoich potrzeb, twórczych dyskusji dotyczących rozwoju oraz dbałości o własne interesy w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej. Organizacja ta miała w zamyśle być również opiniotwórczą i partnerską dla wszelakich pro rozwojowych inicjatyw lokalnych.

Po wielu spotkaniach, naradach i wzajemnych konsultacjach okazało się, że najbardziej optymalną formułą organizacyjną jest Izba Gospodarcza.

26 listopada 1997 r. w Hotelu ” MURAT” w Redzie, przy udziale 53 przedstawicieli podmiotów gospodarczych z rejonu miasta Wejherowa i okolic, odbyło się założycielskie Walne Zgromadzenie związane z powołaniem organizacji samorządu gospodarczego firm z Wejherowa. Powstaje Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Wejherowie.

W wyniku ukonstytuowania się organów Izby wybrano na:

Prezesa Izby        – Ryszarda Szydłowskiego

Wiceprezesa Izby – Romana Grzenkowicza

Wiceprezesa Izby – Jacka Nurzyńskiego

Najnowsze informacje: