100 CZŁONKÓW W IZBIE NORDA

Uczestnicy posiedzenia Rady Izby w dniu 5 marca br. mieli okazję być świadkami milowego kroku w historii Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA. Podczas wspomnianego posiedzenia, do grona członków Izby przyjęto setnego przedsiębiorcę (tak! – jest nas już 100 członków). Jesteśmy dumni, że reprezentujemy coraz liczniejszą grupę przedsiębiorców z regionu. Zapraszamy kolejne firmy do grona członków Izby aby zwiększyć reprezentację przedsiębiorców w kreowaniu i dyskusjach zagadnień gospodarczych mających wpływ na prowadzenie biznesu obecnie i w przyszłości. 100 firmą przyjętą w poczet członków jest ” Czardasz” z Luzina, którego właścicielami są Panowie Witold Bojek i Janusz Naczk.

 

Najnowsze informacje: