KOLEJNA FIRMA CZŁONKIEM IZBY

Kolejną firmą, która zasiliła nasze szeregi jest Pucka Gospodarka Komunalna sp. z o.o.

Do podstawowego zakresu działalności gospodarczej Spółki należy świadczenie usług komunalnych takich jak: zaopatrywanie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, oczyszczanie miasta oraz utrzymanie zieleni na terenie Pucka.

 

 

 

Najnowsze informacje: