BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Agencja Rozwoju Pomorza zapraszana na bezpłatne szkolenia. „Chroń strategicznie! Ochrona praw własności przemysłowej w przedsiębiorstwie. Weź dotacje na innowacje!”, podczas którego uczestnicy zapoznają się z możliwościami ochrony praw własności przemysłowej w przedsiębiorstwie w kontekście strategicznego planowania.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, co pozwoli uczestnikom na praktyczne zapoznanie się z tematem, a także da możliwość aktywnego uczestnictwa.

Organizatorami szkolenia są: Fundacja JWP, JWP Rzecznicy Patentowi i Agencja Rozwoju Pomorza SA.

Prelegenci:

 • Alicja Kicińska-Fujawa, krajowy i europejski rzecznik patentowy, dyrektor biura JWP Rzecznicy Patentowi w Krakowie
 • Łukasz Narloch, specjalista ds. funduszy europejskich, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Program:

1. Własność intelektualna w przedsiębiorstwie – definicja przedmiotu

2. Własność przemysłowa w innowacyjnym przedsiębiorstwie. Co można i warto chronić?

 • znaki towarowe
 • wzory przemysłowe
 • wynalazki i wzory użytkowe
 • oznaczenia geograficzne

3. Zasady budowania efektywnej strategii ochrony praw własności przemysłowej w firmie

 • Cele biznesowe a dobór instrumentów ochrony
 • Jeden produkt – tak wiele praw, przykłady strategii ochrony praw własności przemysłowej w przedsiębiorstwie
 • Terytorialny, czasowy i przedmiotowy zakres ochrony a cele biznesowe firmy
 • Własność przemysłowa jako instrument gry rynkowej – ochrona przed konkurencją, blokowanie konkurencji
 • Podsumowanie, dyskusja

4. Możliwości pozyskania dofinansowania na ochronę własności intelektualnej

Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się w poniższym formularzu dostępnego TUTAJ:

http://www.jwp-fundacja.pl/szkoleniaall/chron-strategicznie-ochrona-praw-wlasnosci-przemyslowej-w-przedsiebiorstwie-4/

Najnowsze informacje: