BIZNES Z BIAŁORUSIĄ

Wizyty i spotkania z przedsiębiorcami Pomorza wypełniły czas Konsulowi Generalnemu Republiki Białorusi w Gdańsku Siargiejowi Michniewiczowi. Jedno ze spotkań odbyło się w Wejherowie z przedstawicielami Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA.

Spotkanie Konsula Generalnego Republiki Białorusi Siargieja Michniewicza z przedstawicielami Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie miało miejsce 7 kwietnia.

Rozmowy poświęcone było szeroko rozumianym możliwościom realizacji wspólnych polsko-białoruskich przedsięwzięć biznesowych i handlowych. Jak przyznał konsul Siargiej Michniewicz, spotkania z przedsiębiorcami i organizacjami przedsiębiorców to jego podstawowe zadania. Nawiązanie korzystnych dla obu stron kontaktów handlowych często jest wstępem do nawiązania relacji na innych szczeblach – kulturalnym, społecznym, naukowym. Białoruś jest otwarta na takie porozumienia.

– Ze stroną białoruską współpracujemy już kilkanaście lat, niezależnie od koniunktury politycznej – mówił po spotkaniu prezes Izby NORDA Jacek PomieczyńskiPróbujemy więc jako Regionalna Izba Gospodarcza pozyskiwać z okolic Wejherowa firmy do współpracy z Białorusią, oferując im dobre kontakty oraz wspomagając ich w pierwszych kontaktach. Białoruś jest otwarta na każdą współpracę, od branży spożywczej poprzez przemysłową. Wydaje się, że ostatnie polityczne działania władz białoruskich, uspokojenie sytuacji gospodarczej i dewaluacja rubla, będą sprzyjać wzmocnieniu gospodarki tego kraju, dlatego warto wspierać przedsiębiorców w kontaktach z naszym wschodnim sąsiadem.

Dzięki ruchowi bezcłowemu w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Białoruś jest niezwykle istotnym partnerem handlowym dla Rosji oraz pośrednio dla Polski. Stała się swoistym „krajem tranzytowym” który transferuje do Rosji produkty i przetwory spożywcze objęte embargiem Federacji Rosyjskiej. Dlatego może to być dla naszych firm atrakcyjny partner handlowy.

Tomasz Magulski

Najnowsze informacje: