Jak zostać członkiem?

W celu przystąpienia do Nordy należy złożyć:

– Wypełnioną deklarację

– Odpis wypisu z rejestru sądowego

Dokumenty należy przesłać na adres:

Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA

ul. 12 Marca 238/5

84-200 Wejherowo

Po otrzymaniu dokumentów Biuro Izby nadaje bieg sprawie:

– Prezes Izby (lub osoba upoważniona) wprowadza sprawę do porządku obrad posiedzenia Rady,

– Zaproszenie potencjalnego członka na posiedzenie Rady,

– Rada po zapoznaniu się z dokumentacją podejmuje stosowną uchwałę o przyjęciu lub nie przyjęciu w poczet człoknów.

Deklaracja składa się z:

– Deklaracja członkowska

– Karta informacyjna

Istnieje możliwość elektronicznego wysłania deklaracji.