EVERYWHERE INTERNATIONAL SMEs

Prezes Izby Marek Kwiatkowski wziął udział  w konferencji „ Everywhere International SMEs” dotyczącą projektów stosowanych w Polsce i 9 partnerów ARR w 7 krajach mających na celu wsparcie rozwoju eksportu mikro, małych i średnich firm.

Nowe, właśnie uruchamiane oraz jeszcze na etapie projektowania formy wsparcia ze stronu EU można było usłyszeć od uczestniczącej w konferencji Elżbiety Bieńkowskiej, Komisarza UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.  Komisarz Bieńkowska za główne cele poprawy polityki EU w zakresie przedsiębiorczości uznała też usuwanie barier w przenoszeniu firm pomiędzy krajami UE jak też swobodzie na rynku usług. Wskazywała olbrzymią konkurencję pomiędzy UE, USA, Chinami i innymi krajami Azji w zakresie walki o młode talenty i innowacyjne jednostki i firmy.

Organizatorem wydarzenia była Agencja Rozwoju Pomorza (ARP).  Partnerem wspierającym wydarzenia i całego projektu jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

 

Najnowsze informacje: