HRove ŚRODY

Jak zwykle w środę, 27 marca odbyło się kolejne spotkanie  poświęcone szeroko rozumianej tematyce zasobów kadrowych w firmach pod nazwą “HRove środy”. NORDA objęła patronatem i wsparciem inicjatywę dyskusji i wymiany poglądów w dziedzinie dotyczącej kluczowego zasobu w przedsiębiorstwach- tj. pracowników. Spotkanie dotyczyło praktycznego wykorzystania metody DISC3, które bada nie tylko te zachowania pracowników, które da się łatwo i bezpośrednio zaobserwować ale także te cechy, które nie są łatwe do obserwacji a dotyczą: ról w zespołach, wyznawanych wartości oraz wewnętrznych motywacji. Narzędzie jest pomocne przy rekrutacji oraz budowie zespołów pracowniczych. Termin kolejnego spotkania to środa 17 kwietnia a tematem będą najbardziej aktualne (2019) przepisy i wykładnia prawa dotyczące RODO, w tym w kontekście KODEKSU PRACY. Więcej na temat kolejnego spotkania w informacji przesłanej pocztą elektroniczną bezpośrednio do członków Izby.

Najnowsze informacje: