KONFERENCJA – STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Prezes Izby Marek Kwiatkowski wziął udział w konferencji otwierającej prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Samorządowcy, naukowcy i działacze społeczni rozmawiali o wyzwaniach, jakie czekają nasz region w perspektywie najbliższych 10 lat. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 będzie wyznaczała kierunek w jakim powinien rozwijać się nasz region w nadchodzącej dekadzie. Treść tego dokumentu będzie miała bezpośrednie przełożenie m.in. na kształt regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027.  Na wstępie konferencji marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił uwagę, że: „w bardzo bliskiej perspektywie czekają nas nowe wyzwania, o skali z jaką jeszcze nie mieliśmy okazji się zmierzyć”. Wśród tych wyzwań marszałek wymienił przede wszystkim procesy demograficzne. Równie ważnymi wyzwaniami są także zmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, dynamiczny rozwój technologiczny i cyfryzacja. Odrębną kwestię stanowić będzie dobre przygotowanie regionu do perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Kształt przyszłej polityki spójności oraz wizję Komisji Europejskiej w tym zakresie przedstawił Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Największa pula środków wydatkowana będzie na wsparcie innowacyjności, badania i rozwój, a ponadto efektywność energetyczną, ochronę środowiska, w tym zwalczanie zanieczyszczenia powietrza. Fundusze unijne przeznaczone zostaną również na rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, głównie rozwój transportu publicznego.

Najnowsze informacje: