KONFERENCJA „SZTUKA EKSPORTU”

Bardzo ciekawa konferencja „Sztuka Eksportu” miała miejsce na stadionie ENERGA. Organizatorem był Pomorski Broker Eksportowy. Obecny na konferencji Prezes Izby podkreśla najważniejsze wnioski z konferencji:

1/ Województwo Pomorskie ma najwyższy w kraju odsetek firm eksportujących swoje produkty i usługi;

2/jedna ze światowych firmy konsultingowych wskazuje na potencjał dalszego silnego wzrostu eksportu z Polski w horyzoncie do 2030- w szczególności na rynki pozaeuropejskie;

3/rozpoznawalność (a więc własny brand) dają najwyższe marże ale wymagają czasu i wytrwałości;

4/ „Mobile is a behaviour”- angielskie hasła zaprezentowane przez jednego z mocarzy tego rynku wskazuje na możliwości analizy potencjalnych rynków oraz bieżące działanie przy relatywnie niskim koszcie wobec przeszłości dzięki nowym technologiom.

Najnowsze informacje: