MISJE GOSPODARCZE DO IRANU

Otwiera się dla nas rynek handlowy w Iranie. W związku ze zniesieniem sankcji w stosunkach gospodarczych z tym krajem pojawiły się dla firm z Polski nowe możliwości współpracy międzynarodowej. Także w naszej Izbie pojawiły się zapytania od części naszych członków zainteresowanych możliwościami nawiązania relacji handlowych z podmiotami z tego kraju.

Krajowa Izba Gospodarcza, której nasza Izba jest członkiem, zorganizowała na początku marca wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Ambasadą RP w Teheranie, Ambasadą Iranu w Polsce, Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa oraz Polsko-Irańską Izbą Gospodarczą, pierwszą misję gospodarczą do Iranu. Kilka dni temu w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące to wydarzenie – relacja dostępna jest na http://www.kig.pl/znajd-zagranicznego-partnera/misjewyjazdowe/4599-relacja-misja-gospodarcza-do-iranu-5-9-marca-2016-r.html

Iran może stać się ciekawym rynkiem zbytu i partnerem handlowym szczególnie dla branż takich jak: rolno-spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna, maszyny górnicze, technologie związane z efektywnością energetyczną, maszyny rolnicze oraz do przetwórstwa rolno-spożywczego, transport (lokomotywy, wagony, części samochodowe), chemia budowlana, materiały budowlane i dekoracyjne, meble, sprzęt medyczny, odzież, sprzęt RTV i AGD.
Iran jest krajem o jednym z największych potencjałów gospodarczych w regionie Bliskiego Wschodu (PKB w 2014 r. – 402,8 mld dolarów, liczba ludności – 80,8 mln osób). Posiada znaczące zasoby mineralne: 4 pozycja na świecie w zasobach ropy naftowej, największe na świecie złoża gazu ziemnego – jego rezerwy są szacowane na 33,6 bln metrów sześciennych. Atutem Iranu jest również stabilny system prawny oraz sytuacja wewnętrzna. Wymiana handlowa Polski z Iranem kształtuje się poniżej poziomu odpowiadającego potencjałowi obu państw. W 2014 r. polski eksport do Iranu wyniósł 34,9 mln euro, import 22,4 mln euro. Obroty handlowe przekroczyły wartość 57 mln euro.

W najbliższym czasie Krajowa Izba Gospodarcza przygotowuje dwie kolejne misje gospodarcze do Iranu.

Pierwsza w dniach 4-8 maja dla branży energetycznej (Oil & Gas Exhibition, Tehran) – sektor energetyczno-wydobywczy oraz branże powiązane między innymi takie jak maszyny górnicze, technologie związane z efektywnością energetyczną, transport (lokomotywy, wagony, części samochodowe), chemia budowlana, materiały budowlane. Ponadto KIG przewiduje odrębny program spotkań dla przedstawicieli branż „perspektywicznych” takich jak: rolno-spożywcza, maszyny rolnicze oraz maszyny do przetwórstwa rolno-spożywczego, meble, sprzęt RTV i AGD, sprzęt medyczny, przemysł farmaceutyczny.

Druga w dniach 13-17 maja dla branży medycznej i farmaceutycznej („The Iran Health Summit 2016″ oraz „19th Iran Health International Exhibition’2016″).

Więcej informacji dla zainteresowanych udzielają pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą KIG:

Równocześnie każdy z członków naszej Izby otrzyma drogą mailową informacje/zaproszenia na obie planowane w maju misje.

Tomasz Magulski
dyrektor biura

Najnowsze informacje: